Kvalitetspolicy

policy

 

Kvalitet

Alltid leverera produkter och tjänster med en kvalitet som överensstämmer med avtalade krav och ger en nöjd kund.

Genom väl utarbetade rutiner inom vår verksamhet så når vi rätt slutkvalitet för kunden.
Vi satsar ständig på förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.
Installationer sker med ansvarskännande och rätt material.

Miljö-och arbetsmiljöpolicy

Med en långsiktig hållbar utveckling som grund och väl utarbetade rutiner, arbetar vi med ständiga förbättringar för att nå ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan.

Ändringar och regelbundna uppdateringar av företagets miljömål.
Utbildning av hela personalen i miljöfrågor.
Minimera materialspill.
Kontrollera buller vid arbete.
Minimera riskerna till allmänheten och anställda vid arbeten som utförs av företaget.
Alla anställda, leverantörer och underleverantörer känner till vår policy och den är anslagen.

VÅR FILOSOFI

Alltid leverera produkter och tjänster enligt tidsplan med en kvalitet som överensstämmer med avtalade krav och ger en nöjd kund.

BLOGG

KONTAKTA OSS

Mecuro Projekt AB - Backa Strandgata 2 - 422 46 Hisings Backa - 031-381 90 70 - Orgnr: 556987-2236
IN_logo_mail (1)